اطلاعیه تغییر شرایط اختصاصی دانشگاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه تغییر شرایط اختصاصی دانشگاه

اطلاعیه تغییر شرایط اختصاصی دانشگاه


اطلاعیه تغییر شرایط اختصاصی دانشگاه

با توجه به نامه شماره 146812/و مورخ 24/6/98 وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری،  بدینوسیله به اطلاع متقاضیان جذب هیات علمی دانشگاه رازی می‌رساند که شرایط اختصاصی دانشگاه به صورت زیر تغییر پیدا کرد :

 

     با عنایت به نامه شماره 146812/و مورخ 24/6/98 وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در رابطه با لغو سطح بندی دانشگاه‌ها شرایط اختصاصی دانشگاه رازی در فراخوان شهریور 1398 به صورت زیر تغییر کرد:

" داشتن مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه‌های دولتی حضور و یا مراکز پژوهشی (پژوهشگاه) سطح 1 (براساس امتیازات آموزشی و پژوهشی). فارغ التحصیلان دانشگاه‌های خارج از کشور لازم است مقاطع تحصیلی خود را در دانشگاه‌های سطح الف و یا ب مندرج در سامانه وزارت عتف به نشانی : http://grad.saorg.ir/After-September2018

گذرانده باشد.

 

لذا متقاضیان می‌توانند بر اساس این شرایط در فراخوان شرکت نمایند.