نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان جذب هیأت علمی

فراخوان جذب هیأت علمی


اطلاعیه

به اطلاع آن دسته از شرکت کنندگان در فراخوان جذب بهمن ۹۸ می رساند که پذیرفته شدگان در مرحله اول که شرایط مندرج در این فراخوان را داشته اند و از طریق پیامک به آنها اطلاع اطلاع رسانی شده است می بایست اطلاعات خود را از طریق سامانه زیر از تاریخ  ۲۷ /۱۲ /۹۸ حداکثر تا تاریخ ۱۴/ ۱ /۹۹ وارد نماید.

jazb-samaneh.razi.ac.ir

هم چنین در صورت داشتن هر گونه سوال با آقای روشن قیاس (09391611988) تماس حاصل فرمایید بدیهی است پس از بررسی در صورت نیاز دعوت به  مصاحبه به عمل می آید