272
قابل توجه شرکت کنندگان در فراخوان شهریور ۹۸

قابل توجه شرکت کنندگان در فراخوان شهریور 98

*اطلاعیه*

به اطلاع آندسته از شرکت کنندگان در فراخوان جذب شهریور 98 می رساند که پذیرفته شدگان در مرحله اول که شرایط مندرج در این فراخوان را داشته اند و از طریق پیامک به آنها اطلاع رسانی شده است، می بایست اطلاعات خود را از طریق سامانه زیر حداکثر تا تاریخ 98/8/8 وارد نمایند.

jazb-samaneh.razi.ac.ir

همچنین در صورت داشتن هرگونه سوال با آقای روشن قیاس(09399161988) تماس حاصل فرمایید.

بدیهی است پس از بررسی در صورت نیاز دعوت به مصاحبه بعمل می آید.

 


شناسه : 931724