استخدام عضو هیإت علمی پیمانی

 

 

 

لطفا جهت مشاهده جدول مراحل استخدام و دانلود فرمهای مورد نظر در چارت مذکور بر روی گزینه های زیر کلیک نمایید.

 

   

      دانلود چارت مراحل استخدام به همراه فرمها

 

      فرم های مصوب ( فرم امتیازات )

 

     • تشکیل پرونده ( پرسشنامه )