استخدام عضو هیات علمی پیمانی

لطفا جهت مشاهده جدول مراحل استخدام و دانلود فرمهای مورد نظر در چارت مذکور بر روی گزینه های زیر کلیک نمایید.

     • دانلود چارت مراحل استخدام به همراه فرمها

     • فرم های مصوب ( فرم امتیازات )

     • تشکیل پرونده ( پرسشنامه )